Postup koupě | EXCON Development, s.r.o.Na zelené louce - bytový dům M

  • VÝPRODEJ PARKLIFTŮ ZA JEDINEČNOU CENU 70.000 Kč !!!!!
  • NAŠE PROJEKTY JSOU JIŽ DOKONČENY !!!!

Postup splátek při zakoupení bytu (při platbě v hotovosti)

Rezervace

Nezávazná ústní rezervace po dobu tří dnů.

Podpis smlouvy o rezervaci na vybranou bytovou jednotku.
Zaplacení rezervační zálohy - 30.000,-Kč.
Převzetí a prostudování návrhu smlouvy. Rezervace je závazná,
tzn. že pokud klient z vlastní vůle odstoupí, rezervační poplatek propadá.

Do 30 dnů od podpisu rezervační smlouvy - podpis smlouvy o budoucí smlouvě kupní.

Smlouva o budoucí smlouvě kupní

- je smlouva, která řeší platební platební podmínky a po obsahové stránce je již velmi
blízká vlastní kupní smlouvě. Budoucí kupující a budoucí prodávající se v ní zavazují
za jakých podmínek uzavřou kupní smlouvu. Nedílnou součástí je budoucím kupujícím
vybraný způsob financování nákupu nemovitosti. Do 15 dnů je budoucí kupující povinen
uhradit na účet budoucího prodávajícího částku ve výši 90% z kupní ceny.

Kupní smlouva

- je smlouva, kterou se předmět koupě převádí z prodávajícího na kupujícího.
Přesně specifikuje předmět převodu a jeho konečnou cenu.

Do 5 pracovních dnů od podpisu kupní smlouvy a před podáním návrhu na vklad výlučného
vlastnického práva je kupující povinen uhradit na účet prodávajícího doplatek
ve výši 10% z kupní ceny snížený o rezervační poplatek.

Tento postup splátek je standardní.

Vzhledem k tomu, že jsou domy již dostavěny, stačí podepsat kupní smlouvu, zaplatit kupní cenu a můžete se stěhovat. Máme individuální přístup ke každému klientovi.

Postup splátek při zakoupení bytu: (při poskytnutí hypotečního úvěru)

Rezervace

Nezávazná ústní rezervace po dobu tří dnů.

Podpis smlouvy o rezervaci na vybranou bytovou jednotku.
Zaplacení rezervační zálohy - 30.000,-Kč.
Převzetí a prostudování návrhu smlouvy. Rezervace je závazná,
tzn. že pokud klient z vlastní vůle odstoupí, rezervační poplatek propadá.

Do 30 dnů od podpisu rezervační smlouvy - podpis smlouvy o budoucí smlouvě kupní.

Smlouva o budoucí smlouvě kupní

- je smlouva, která řeší platební platební podmínky a po obsahové stránce je již velmi
blízká vlastní kupní smlouvě. Budoucí kupující a budoucí prodávající se v ní zavazují
za jakých podmínek uzavřou kupní smlouvu. Nedílnou součástí je budoucím kupujícím
vybraný způsob financování nákupu nemovitosti. Do 15 dnů je budoucí kupující povinen
uhradit na účet budoucího prodávajícího částku ve výši 90% z kupní ceny.

Kupní smlouva

- je smlouva, kterou se předmět koupě převádí z prodávajícího na kupujícího.
a Přesně specifikuje předmět převodu a jeho konečnou cenu.

Do 5 pracovních dnů od podpisu kupní smlouvy a před podáním návrhu na vklad výlučného
vlastnického práva je kupující povinen uhradit na účet prodávajícího doplatek
ve výši 10% z kupní ceny snížený o rezervační poplatek.

Tento postup splátek je standardní.

Vzhledem k tomu, že jsou domy již dostavěny, stačí podepsat kupní smlouvu, zaplatit kupní cenu a můžete se stěhovat. Máme individuální přístup ke každému klientovi.