Více | EXCON Development, s.r.o.Na zelené louce - řadové rodinné domy

  • VÝPRODEJ PARKLIFTŮ ZA JEDINEČNOU CENU 70.000 Kč !!!!!
  • NAŠE PROJEKTY JSOU JIŽ DOKONČENY !!!!

15 řadových rodinných domů je součástí II. Etapy výstavby a byly rozděleny do 2 skupin - R a S. Dále se tyto skupiny dělí na 3 základní typy domů. Domy jsou orientovány směrem na jih, vstup a na sever. Všechny řadové domy jsou přízemní s podkrovím, kromě části krajní sekce, která je dvoupodlažní, a jednou garáží.
Po stavebně technické stránce jsou navrženy ve vysokém standardu, každý z domů je konstrukčně naprosto samostatný (zdvojená dělící stěna s dilatační výplní), obvodový plášť je řešen s kontaktním zateplením, veškeré svislé konstrukce jsou tradiční zděné.

Zahájení výstavby: v roce 2005
Kolaudace: dle aktuálního stavu rozprodanosti